درباره مدرسه حقوق و قضا (محق):

مقدمه:

 در راستای معرفی علم حقوق و اهمیت مشاغل حقوقی به‌ویژه منصب قضا و به جهت شناسایی و هدایت هوشمند داوطلبان شایسته امر قضا، «مدرسه قضایی» یا «مدرسه حقوق و قضا (محق)» در فضای مجازی با ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و تربیتی تشکیل و در دسترس علاقه‌مندان به منصب قضا و سایر مشاغل رشته حقوق از جمله دانش‌آموزان و دانشجویان قرار می‌گیرد. آموزش‌های کاربردی و اساسی علم حقوق، کارگاه‌های حقوقی و قضایی، معرفی قضات و قضاوت‌های ماندگار، آموزش‌ مهارت‌های روانشناختی و مدیریتی، برگزاری همایش‌ها و المپیادهای حقوقی، نهادینه‌ کردن اخلاق و ادب قضا و اخبار و اطلاعات حوزه علم حقوق و قضا از مهم‌ترین  اهداف و کارکردهای این مدرسه خواهد بود. عضویت و مشارکت مخاطبان و بررسی سوابق علمی، فرهنگی و اخلاقی آنها می‌تواند زمینه ورود و اولویت آنها در مراحل بعدی جذب در منصب قضا و یا هدایت به سمت سایر مشاغل حقوقی باشد.

اهداف:

  1. آموزش و آشنایی نظام آموزشی (دانش‌آموزان و دانشجویان) با علم حقوق
  2. ارائه خدمات تربیتی، آموزشی و فرهنگی در راستای مشاغل حقوقی به‌ویژه منصب قضا
  3. هدایت و راهنمایی نخبگان به سمت علوم انسانی و به ویژه رشته حقوق و امر قضا
  4. شناسایی هوشمند دانش‌آموزان و دانشجویان شایسته و نخبه برای ورود به دانشگاه علوم قضایی و یا قوه قضائیه
  5. ایجاد روشی پایدار و نظام‌مند در زمینه جذب و گزینش نیروی انسانی قوه قضاییه و مشاغل حقوقی