آشنایی با اصطلاحات قضایی
مجازات
مجازات یا کیفر به معنای جزای کار و سزای عمل است .
 ١٤٠٠/٠٥/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آشنایی با اصطلاحات قضایی
انواع صلاحیت
معنای صلاحیت، شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع می باشد.
 ١٤٠٠/٠٥/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آشنایی با اصطلاحات قضایی
تعریف قرار
تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلا یا بعضا قاطع خصومت نباشد و در خصوص ماهیت دعوی نیست.
 ١٤٠٠/٠٥/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آشنایی با اصطلاحات قضایی
حکم قضایی
پیش از آشنایی با انواع حکم قضایی، باید ماهیت حکم را بدانید. حکم قضایی، رأیی است که در دادگاه برای محتویات پرونده و موضوع مورد بررسی صادر می‌شود.
 ١٤٠٠/٠٥/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آشنایی با اصطلاحات قضایی
تعریف مدعی و منکر
مدّعی بنابه تعریف برخی عبارت است از کسی که اگر از ادعای خود صرف نظر کند، کسی با او کاری ندارد و دعوا کأن لم یکن تلقی می‌گردد.
 ١٤٠٠/٠٥/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>