اطلاعیه‌ برای داوطلبان ارشد ناپیوسته ۱۴۰۰
اطلاعیه‌ گزینش دانشگاه در خصوص داوطلبان کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰
به اطلاع داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری می رساند؛ به منظور شرکت در مصاحبه های مربوطه که فقط به صورت حضوری انجام خواهد گرفت، پس از دعوت تلفنی، به همراه مدارک زیر در تاریخ تعیین شده به محل دانشگاه علوم قضایی مراجعه نمایند.
 ١٤٠٠/٠٦/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
شرایط پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
شرایط پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی سال 1400
مطابق دفترچه راهنمای انتخاب رشته شرایط پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی در سال 1400 بدین شرح است:
 ١٤٠٠/٠٦/١٤ - نظرات : ٠متن کامل >>