شرایط تحصیل در دانشگاه:

کارشناسی

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری سالانه با هدف تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز قوه قضاییه، در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در رشته علوم قضایی از میان داوطلبان آزمون سراسری مبادرت به پذیرش دانشجوی بورسیه برای تصدی منصب قضاوت می نماید. کلیه داوطلبان گروه های آزمایشی سه گانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی می‌توانند با توجه به شرایط و ضوابط ذیل در آزمون سراسری ثبت نام نمایند:

 

 

کارشناسی ارشد پیوسته، پذیرش بورسیه

*تمامی موارد فوق

 *داشتن حداقل معدل کتبی دیپلم ۱۷ (برای داوطلبان نظام قدیم آموزشی علاوه بر آن داشتن حداقل معدل کل پیش دانشگاهی ۱۷نیز شرط است)

 

دانشجوی بورسیه کارشناسی ارشد(ناپیوسته)

شرایط و ضوابط پذیرش دانشجوی بورسیۀ کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریبا هدف تأمین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز قوۀ قضائیه از میان داوطلبان مرد آزمون سراسری سال 1400در 16رشتۀ کارشناسی ارشد ناپیوستهبرای اشتغال به قضاوت، دانشجوی بورسیه پذیرش می‌کند. داوطلبان علاقه‌مند با رعایت شرایط زیر می‌توانند کد رشته‌های مربوط به این دانشگاه را در دفترچۀ انتخاب رشتۀ آزمون سراسری انتخاب نمایند:

الف) شرایط استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ردیف

شرح

1

داشتن شرایط عمومی آزمون سراسری کارشناسی ارشد

2

داشتن شرایط عمومی داوطلبان تصدی امر قضاء موضوع مادۀ 13آیین‌نامۀ نحوۀ جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 1392رییس قوۀ قضائیه

3

سپردن تعهد به تحصیل تمام وقت و عدم اشتغال به کار در زمان شروع به تحصیل

4

سپردن تعهد خدمت به قوۀ قضائیه برای تصدی سمت‌های قضایی بر اساس نیازهای قوۀ قضائیه به میزان سه‌برابر مدت تحصیل

 

**تبصره: تعهد خدمت داوطلبانی که از مزایای "قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفۀ فارغ‌التحصیلان دانشکدۀ علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب 1373"استفاده می‌کنند، ده سال خواهد بود.

ردیف

شرح

1

داشتن دانشنامۀ معتبر کارشناسی در یکی از رشته‌های "حقوق"، "حقوق قضایی"، "علوم قضایی"، "فقه و حقوق" و "الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی" از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ویا گواهی پایان "سطح دو حوزوی" از حوزه‌های مورد تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه

2

داشتن حداقل معدل 15در مقطع کارشناسی یا سطح دو، حسب مورد

 

ب) تذکرات مهم

ردیف

شرح

1

پذیرش داوطلبان منوط به طی مراحل گزینش برای احراز شرایط عمومی مذکور در شق 2از بند (الف) این آگهی است.

2

سقف مدت استفاده از بورسیۀ تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پنج  نیم‌سال است.

3

دانشجویان ملزم به گذراندن دروس پیش‌نیاز به تشخیص دانشگاه خواهند بود.

4

تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته تمام وقت و ارائۀ دروس اصلی، پیش‌نیاز و کارآموزی در طول هفته مطابق برنامه‌ریزی دانشگاه خواهد بود.

5

در صورت انصراف از تحصیل، انتقال، اخراج و یا عدم احراز شرایط لازم برای ورود به خدمت قضایی، دانشجویان باید کلیۀ هزینه‌های تحصیل و مقرری‌های ماهانه دریافت‌شده را استرداد نمایند.