دانشکده ها و رشته ها

پس از ارتقاء دانشکده علوم قضایی به دانشگاه، به تناسب رشته های مورد نیاز، دانشکده های زیر راه اندازی شد:

 

اکنون این دانشگاه با پذیرش دانشجو در چهار مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی در رشته های مختلف حقوق، تنها دانشگاه تخصصی حقوق در سطح کشور است که به صورت حرفه ای و پیشرفته به آموزش دانش حقوق و رشته های مرتبط با آن می پردازد.

 

دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی:

ردیف

رشته

دوره

نوع پذیرش

توضیحات

۱

حقوق خصوصی

روزانه

شرایط خاص

این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد

۲

حقوق جزا و جرم شناسی

روزانه

شرایط خاص

این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد

۳

حقوق خانواده

روزانه

شرایط خاص

این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد

۴

حقوق شرکت های تجاری

روزانه

شرایط خاص

این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد

۵

حقوق اسناد و قراردادهای تجاری

روزانه

شرایط خاص

این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد

۶

حقوق ثبت اسناد و املاک

روزانه

شرایط خاص

این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد

۷

حقوق حمل و نقل

روزانه

شرایط خاص

این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد

۸

حقوق دادرسی اداری

روزانه

متمرکز

این رشته مصاحبه ندارد

۹

حقوق عمومی

روزانه

شرایط خاص

این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد

۱۰

حقوق بین الملل

روزانه

شرایط خاص

این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد

۱۱

حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

روزانه

شرایط خاص

این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد

۱۲

حقوق سردفتری

روزانه

متمرکز

این رشته مصاحبه ندارد

۱۳

مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی

روزانه

شرایط خاص

این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد

۱۴

مدیریت نظارت و بازرسی

روزانه

متمرکز

این رشته مصاحبه ندارد

۱۵

مدیریت دادگستری

روزانه

متمرکز

این رشته مصاحبه ندارد