معرفی مسئولان:

مطابق ماده ۶ اساسنامه هیأت امنا شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است. شخصیت های حقوقی که عضو هیأت امنا دانشگاه هستند به شرح زیر است:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

 

1

حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای

(رییس قوه قضاییه)

رییس هیأت امنا

2

 دکتر محمدعلی زلفی گل

 

(وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)

 

3

 دکتر امین حسین رحیمی

 

وزیر دادگستری