نگاهی گذرا به تاریخچه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریدر ابتدا تحت عنوان دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری به موجب ماده ۳۵اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶به منظور رفع نیازهای دادگستری در زمینه های حقوقی، قضایی و اداری تاسیس و با همت و تلاش شهید گرانقدر آیت الله دکتر بهشتی در سال ۱۳۶۱به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.

پیشینیه تاریخی

 

به موجب ماده ۳۵قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶، وزارت دادگستری مکلف گردید به منظور تامین کادر مورد نیاز اعم از قضایی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تاسیس«دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری» اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوطه انتخاب کند.

دانشکده در سال ۱۳۶۱و با پذیرش اولین دوره دانشجو دررشته علوم قضایی تاسیس گردید و بدین ترتیب هر سال با توجه به امکانات دانشگاه با هماهنگی وزارت علوم، مبادرت به جذب دانشجو نمود.

در این دانشکده بیش از ۵۰۰۰دانشجو در طی دوره های مختلف جذب و فارغ التحصیل شده اند که هم اکنون اکثریت آنها درکسوت قضاء و بعضاً در مشاغل دیگر نظیر استاد دانشگاه، نماینده مجلس، وکیل دادگستری، کارشناسان ارشد سازمانهای وابسته به قوه ی قضائیه و مانند آن مشغول انجام وظیفه هستند. به این ترتیب صرف نظر از برخی مدیران قوه قضائیه بیش از نیمی از جمعیت قضات کشور فارغ التحصیل این دانشکده می باشند. علاوه بر این، در دانشکده، تعداد قابل توجهی دانشجو در رشته های پلیس قضایی، خدمات اداری، ثبت، دوره های معادل علوم قضایی و دوره های کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی آموزش تخصصی لازم را به پایان رسانده و در قوه قضائیه یا مراکز دیگر مشغول به کار شده اند.