بخش مشاوره و پاسخ به سؤالات

در این قسمت، کارشناسان و مشاوران ما آمادگی پاسخگویی به سؤالات شما بازدیدگنندگان محترم را در حوزه های مختلف شامل «ضوابط پذیرش و بورس در دانشگاه»، «امکانات و شرایط دانشگاه»، «محیط دانشجویی دانشگاه»، « ابعاد مختلف منصب قضا» و سایر موارد دارند.

کارشناسان و مشاوران مدرسه قضا، جمعی از اساتید و مسئولان محترم،  دانشجویان برگزیده و قضات دانش آموختۀ  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری می باشند.

لازم به ذکر است که ارائه خدمات مشاوره به سه روش ارائه پاسخ های مکتوب برای پرسش های متداول، مشاوره تلفنی و گفتگوی بر خط (chat) صورت می پذیرد.